Press "Enter" to skip to content

Naukowy zawrót głowy

Bardzo ciekawe dla uczniów klasy 3a okazały się zajęcia podsumowujące zdobyte wiadomości na temat wynalazków i ich odkrywców. Zajęcia składały się z krótkiego wprowadzenia dotyczącego mikroskopu i mikroskopowania oraz jak…