Press "Enter" to skip to content

GOTYCKA PRZYGODA 7B i 7C

Podczas pierwszej, po długim czasie wycieczce, Sztum żegnał nas deszczowo, za to Gniew powiał słońcem i ciepłem. Po zakwaterowaniu w Domu Bramnym udaliśmy się na niewielki gniewski rynek otoczony zabytkowymi…

Informacje o stypendium szkolne o charakterze socjalnym, zasiłku szkolnym i wyprawce szkolnej dla uczniów z niepełnosprawnością.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym i zasiłek szkolny Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupupodręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

PROCEDURY I HARMONOGRAMY

HARMONOGRAM PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2021 Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne przy gabinetach w jakich będą odbywały się ich zajęcia po przerwie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych…