Press "Enter" to skip to content

Spójrz inaczej

W dniach 16 i 17 września uczniowie klas V B, VE, VIA i VID wzięli udział w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego ”Spójrz inaczej” którego realizatorem była Oficyna Profilaktyczna z Krakowa. Celem głównym programu było zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej uczniów. W trakcie zajęć uczniowie rozwinęli umiejętności psychospołeczne, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie. Poznali sposoby rozwiązywania konfliktów i problemów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, a ponadto dowiedzieli się o negatywnych wpływach społecznych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.