Press "Enter" to skip to content

Koło geograficzno-fotograficzne

Dnia 7 października 2019r odbyły się pierwsze zajęcia w ramach koła geograficzno-fotograficznego. Główne cele tych zajęć to: poszerzenie wiedzy i zainteresowań uczniów w  zakresie geografii, a także rozwijanie  zainteresowań sztuką fotograficzną. Warsztaty koła zainteresowań mają również na celu pobudzanie do twórczego myślenia i zaspokajanie naturalnej ciekawości uczniów,

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci z klas piątych i szóstych.

Chętni członkowie podczas pierwszego spotkania z prowadzącym  – nauczycielem geografii Krzysztofem Jagielskim dowiedzieli się  jakie są zaplanowane  działania oraz tematyka zajęć prowadzonych w ramach  koła geograficzno-fotograficznego.  .

Zapraszam chętnych uczniów  na kolejne zajęcia, które będą odbywały się w poniedziałki  w godzinach 1340 – 1425
Oto pierwsze efekty pracy na zajęciach