Press "Enter" to skip to content

ZBIÓRKA KARMY

Od 23 września do 15 października, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II trwała zbiórka karmy oraz kocyków, podkładów i poszewek dla zwierząt będących pod opieką Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS. Zbiórkę przeprowadził Samorząd Uczniowski. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, uczennic, rodziców i kadry pedagogicznej zebrano ok 590 kg karmy.  Firma SONAC Uśnice sp. z.o.o, która tę akcję zainicjowała, podwoiła ilość kilogramów zebranych przez naszą szkołę . Firma SONAC również przygotowała upominki dla każdego dziecka, które przyniosło pokarm dla zwierząt, jak również worki sportowe dla klas, które zebrały najwięcej karmy.
Otrzymały je klasy:
V D –  77,35 kg
II A – 69,90 kg
VI A – 55,35 kg.
Z ramienia firmy zbiórkę koordynowała Barbara Rozińska. 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Anna Raczkowska