Press "Enter" to skip to content

Doradztwo zawodowe w listopadzie

W dniu 06.11 uczniowie klasy VC spotkali się z Panem Jackiem Strąkiem, który zaprezentował zawód informatyka oraz opowiedział o swojej wieloletniej pasji zamiłowania do samochodów garbusów i organizacji  ogólnopolskich zlotów Volkswagena Garbusa. Nasz gość opowiedział o predyspozycjach zawodowych potrzebnych do wykonywania zawodu informatyka, drogach kształcenia i możliwościach zatrudnienia .Przekonywał również, że w życiu warto mieć pasję i zainteresowania. Zajęcia były bardzo ciekawe. Dziękujemy panu Jackowi za przybycie do szkoły.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości-18.11-24.11.2019
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. W jego trakcie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy. W tym roku hasłem przewodnim był „Biznes bez barier”. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W dniu 18.11 uczniowie klasy VIA wzięli udział w realizacji projektu „Otwarta firma” realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Realizacja  projektu polegała na nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorstwem i zorganizowaniu wycieczki. Uczniowie odwiedzili Spółdzielczą Grupę Bankową Sztumie i mieli okazję zapoznać się z zadaniami banku oraz specyfiką wykonywanych tam zawodów. Ponadto uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę działalności bankowej, prześledzili ewolucję bankowości od tradycyjnej po mobilną.


 W dniu 19.11 uczniowie klas: VIA i VID wzięli udział w lekcjach europejskich. Konsultant Europe Direct p.Małgorzata Jasiewicz-Parafjanowicz przedstawiła informacje na temat symboli Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Uczniowie rozwiązywali quizy tematyczne a po zajęciach otrzymali publikacje „Nasza Europa 2” oraz drobne gadżety.

W dniu 20.11 uczniowie klas pierwszych spotkali się z ratownikami medycznym. Celem spotkania było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas spotkania uczniowie uczyli się jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego .Zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie. Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie  brali udział w ćwiczeniach praktycznych wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem.

Uczniom klasy VB ratownik medyczny Pan Paweł Sierocki zaprezentowali swój zawód, warunki pracy, możliwości zatrudnienia oraz opowiedział o wymaganych predyspozycjach potrzebnych do wykonywania tego zawodu. Serdecznie dziękujemy Panom Ratownikom Medycznym za ciekawe praktyczne lekcje.