Press "Enter" to skip to content

Młodość bez uzależnień i przemocy

W dniach 5,13,17 i 19 grudnia uczniowie klas szóstych uczestniczyli w realizacji projektu profilaktycznego – ”Młodość bez uzależnień i przemocy” , którego realizatorem był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. Terapeuta P.Bożena Jezierska prowadząca zajęcia w formie warsztatów poruszyła tematykę związaną z kształtowaniem i promowaniem pozytywnych wzorców zachowań. Uświadomiła uczniom zagrożenia wynikających ze stosowania używek ,wskazała formy spędzania wolnego czasu jako alternatywę dla zachowań agresywnych i przemocowych.