Press "Enter" to skip to content

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU DOTARŁO DO NAS

Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem rozbłysło w murach naszej szkoły, dzięki harcerkom i zarazem naszym uczennicom. Dotarło do nas wraz z tegorocznym hasłem akcji – ” Światło, które daje moc…

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.