Press "Enter" to skip to content

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia do minimum obecności osób przebywających w szkole, wprowadzam następujące zasady załatwiania spraw:

  • ze szkołą proszę kontaktować się telefonicznie tel. 55 640 63 28 lub mailowo sekretariat@sp1sztum.pl
  • wnioski i zgłoszenia dzieci do klas pierwszych proszę wrzucać do czerwonej skrzynki umieszczonej w budynku szkoły przy wejściu głównym lub do skrzynki na listy umieszczonej przed wejściem. Ponadto skan lub zdjęcie dokumentów można wysłać na adres mailowy szkoły – o fakcie tym proszę telefonicznie poinformować szkołę
  • dokumentacja rekrutacyjna jest do pobrania ze strony szkoły lub w formie papierowej przy wejściu do budynku szkoły