Press "Enter" to skip to content

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE Z DNIA 20 MARCA 2020 r. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia do minimum obecności osób przebywających w szkole, wprowadzam następujące zasady załatwiania spraw:

  • ze szkołą proszę kontaktować się telefonicznie tel. 55 640 63 28 lub mailowo sekretariat@sp1sztum.pl
  • wnioski i zgłoszenia dzieci do klas pierwszych proszę wrzucać do czerwonej skrzynki umieszczonej w budynku szkoły przy wejściu głównym lub do skrzynki na listy umieszczonej przed wejściem. Ponadto skan lub zdjęcie dokumentów można wysłać na adres mailowy szkoły – o fakcie tym proszę telefonicznie poinformować szkołę
  • dokumentacja rekrutacyjna jest do pobrania ze strony szkoły /TUTAJ/ lub w formie papierowej przy wejściu do budynku szkoły

                                Dyrektor szkoły

                                Aldona Laura Ruszkowska