Press "Enter" to skip to content

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ – PLAN I WSKAZÓWKI

Drodzy Uczniowie,
za nami pierwsze doświadczenia edukacji na odległość. Dziękuję Wam za dotychczasową pracę i zaangażowanie. Zapewne w obecnej sytuacji nie jest Wam łatwo. Za oknem piękna pogoda, szkoły zamknięte, a Wy musicie się uczyć i to w dużej mierze samodzielnie. Nam nauczycielom bardzo brakuje zajęć z Wami, takich „na żywo” choć czasem nie było łatwo. Myślę jednak, że wszyscy bardzo dobrze radzimy sobie z zaistniałą sytuacją. Duże podziękowania należą się również Waszym rodzicom, bez ich pomocy zdalne nauczanie byłoby niemożliwe.

Przed nami kolejne dni nauczania na odległość i aby nam wszystkim lepiej się pracowało, od środy 25.03.2020, będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Na stronie internetowej szkoły  umieściliśmy plan lekcji dla uczniów klas V i VI. Godziny realizacji poszczególnych lekcji zależą od Was. Plan jest tylko po to, żebyśmy mogli usystematyzować naszą wspólną pracę. Mając na uwadze  zasady higieny pracy przy komputerze, przewiduję, że jedna godzina lekcyjna będzie trwała do 35 minut, zaś przerwy między zajęciami powinny być nie krótsze niż 15 minut. Sugerują również, żebyście po dwóch godzinach lekcyjnych wykonali zestaw ćwiczeń przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Potwierdzeniem Waszej obecności na zajęciach będzie odesłanie pracy domowej w terminie wskazanym przez nauczyciela – o ile taka praca będzie zadana.

Lekcje i materiały dydaktyczne będą umieszczane tak jak dotychczas na stronie internetowej szkoły
w zakładce – PRZEDMIOTY.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z pomocy i wsparcia pedagoga, terapeuty pedagogicznego i logopedy w każdy dzień tygodnia.

Jeśli masz trudności z obsługą komputera i obsługą programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z nauczycielem informatyki Panią Iwona Kotowska
e-mail  informatyka@gimsztum.edu.pl
Skype : Ula Kotowska

Na ten kolejny czas naszych wspólnych wyzwań edukacyjnych życzę Wam dużo uśmiechu, radości z wykonywanych zadań, pogody ducha i sukcesów w e-nauce J.

Pamiętajcie, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor szkoły
Aldona Ruszkowska