Press "Enter" to skip to content

DZIEŃ DZIECKA

Każdy człowiek,
każde dziecko jest słońcem,
które wschodzi. 
Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II

Spełnienia marzeń, nadziei i oczekiwań życzą nauczyciele i pracownicy Szkoły