Press "Enter" to skip to content

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się według następującego harmonogramu :

  • Kl. I – 8:00
  • kl. II – 9:00
  • kl. III – 10:00
  • kl. IV – 11:00
  • kl. VI – 12:00
  • kl. VII – 13:00

Spotykamy się na szkolnym dziedzińcu.
Rodziców proszę o ustawienie się za klasą dziecka z zachowaniem bezpiecznych odstępów oraz posiadanie maseczek, które będą niezbędne w sytuacji, gdyby uroczystość została przeniesiona do budynku szkoły.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Organizacja dowozów :
klasy I – III przyjazd na godz. 8:00, odjazd 10:30
klasy IV – VII przyjazd na godz. 11:00, odjazd 13:30

Organizacja opieki nad uczniami dojeżdżającymi  w dniu 1.09.2020
Klasy II – sala świetlicy szkolnej
7:30 – 9:00 – K.Jagielski
9:00 – 9:30 – uczniowie pod opieką wychowawców
9:30 – 10:30 – A.Szpalerski
10:30 – odjazd
Klasy III – stołówka
7:30 – 10:00 – E.Kierzkowska
10:00 – 10:30 – uczniowie pod opieką wychowawców
10:30 – odjazd
Klasy IV – sala świetlicy szkolnej
11:00 – 11:30 – uczniowie pod opieką wychowawców
11:30 – 13:30 – T.Litwin13:30 – odjazd
Klasy VI – stołówka
11:00 – 12:00 – A.Felenczak
12:00 – 12:30 – uczniowie pod opieką wychowawców
12:30 – 13:30 – A.Felenczak 13:30 – odjazd
Klasy VII – gabinet doradcy zawodowego
11:00 – 13:00 – E.Cywińska
13:00 – 13:30 uczniowie pod opieką wychowawców
13:30 – odjazd


                                                                  Dyrektor szkoły
Aldona Ruszkowska