Press "Enter" to skip to content

Zawodowy wrzesień

W dniu 17.09 uczniowie klasy VIE wzięli udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną P. Marzeną Lubowiecką, która zaprezentowała swój zawód. Uczniowie podczas przedstawionej prezentacji dowiedzieli się jakie wymagania należy spełnić, aby pracować w tym zawodzie. Poznali również historię pielęgniarstwa oraz obowiązki, które pielęgniarki muszą wypełniać.

W dniach 24.09  uczniowie klas VIA,VIC i VID wzięli udział w w lekcjach europejskich z zakresu Eurokariery. Konsultant Europe Direct p.Małgorzata Jasiewicz-Parafjanowicz przedstawiła informacje na temat wolontariatu europejskiego, studiowania za granicą i jak zdobyć fundusze na swoje pomysły i lokalne inicjatywy.Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z CV europass oraz dowiedzieć się jak można aktywnie wykorzystywać programy europejskie i jakie są możliwości rozwoju w różnych krajach członkowskich.

W dniu 25.09  uczniowie klasy VIIB spotkali się z P.Aliną Winkiel, która jest nauczycielem-bibliotekarzem w naszej szkole. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, predyspozycjami jakie należy posiadać ,aby wykonywać ten zawód ,rozbudzenie zainteresowania książkami, wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z pracą w bibliotece.Pani Alina pytała o doświadczenia czytelnicze uczniów i zachęcała do korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki.