Press "Enter" to skip to content

Profilaktyka w szkole

W dniu 30.09.2020  uczniowie klas IIC,IIIA,IIIC,VIC,VIE oraz VID wzięli udział w warsztatach dotyczących zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży .Rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny  realizowali trenerzy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Celem głównym warsztatów było zapobieganie uzależnieniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej uczniów. W trakcie zajęć uczniowie rozwinęli umiejętności psychospołeczne, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie. Poznali sposoby rozwiązywania konfliktów i problemów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, a ponadto dowiedzieli się o negatywnych wpływach społecznych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.