Press "Enter" to skip to content

Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą

W ramach rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży w dniach 05.10,06.10 i 07.10 uczniowie klas szóstych wzięli udział w realizacji programu „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą ”. Pomysłodawcą projektu jest Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a ,która dostarczyła materiały-broszurę informacyjną wzbogaconą alfabetem brajlowskim. Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. Uczestnicy przypomnieli sobie z lekcji przyrody zmysły, jakimi człowiek poznaje świat, poznali historię ociemniałego Janka, który uczy się w szkole z innymi dziećmi. O Janku opowiada broszurka informacyjna, którą otrzymał  każdy uczestnik lekcji z programem. Dodatkowo po zrealizowanych zajęciach uczniowie dowiedzieli się, że osoby niewidome posługują się pismem punktowym oraz poznali twórcę alfabetu Ludwika Braille’a.