Press "Enter" to skip to content

Lekcja muzealna

22 października klasa 7 A uczestniczyła w lekcji muzealnej. Uczniowie uczyli się  przedwojennej kaligrafii, pisma kursywą angielską. Pisali piórem umieszczonym w obsadce i moczonym w atramencie. Trzeba przyznać, że pisanie tego typu piórem sprawiało większości ogromne trudności ale dzielnie je pokonywali. Trudno było uwierzyć uczniom, że w ten sposób można było pisać listy, wypracowania i sporządzać notatki.  Jednogłośnie doceniają nowe technologie. Po lekcji, w sali zamkowej uczniowie zwiedzali wystawę poświęconą 100 rocznicy Plebiscytu.