Press "Enter" to skip to content

Dziecięcy Telefon Zaufania

W związku z  panującą pandemią koronawirusa oraz wiążący się z nią przymus izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudniona możliwość uzyskania pomocy psychologicznej Rzecznik Praw Dziecka uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz czat internetowy dedykowany młodym ludziom, prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Potrzebujące dziecko, podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, może uzyskać natychmiastowe psychologiczne wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.