Press "Enter" to skip to content

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

Nowoczesne technologie stanowią nieodłączny element życia codziennego. Towarzyszą na każdym kroku nie tylko ludziom dorosłym, ale także dzieciom i młodzieży. Współczesna szkoła, wykorzystując możliwości, jakie dają najnowsze zdobycze techniki, staje się nie tylko interesująca dla uczniów, ale również  pozwala im otworzyć drzwi do nowych odkryć i doświadczeń, zdobyć umiejętności na miarę XXI wieku.

Nasza placówka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie, stara się przygotować  swoich wychowanków do  życia w „cyfrowej rzeczywistości”, wspierając ich w nabywaniu nowych kompetencji. Działania te są zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych, do których zalicza się biegłość cyfrowa, uważana za niezbędną do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego czy satysfakcjonującego życia.

Uczniowie sztumskiej „jedynki” mają możliwość rozwijania kompetencji kluczowych z zastosowaniem wszechobecnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  W roku 2020  nasza szkoła zwróciła się do zakładu ADM Górki  z prośbą o pomoc finansową w zakupie multimedialnych pakietów matematyczno-przyrodniczych. Dzięki dofinansowaniu  możliwe stało się wyposażenie szkoły w pomoce umożliwiające aktywne realizowanie podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W ramach programu ADM Cares zostały zakupione Multimedialne pakiety matematyczno-przyrodnicze dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Pakiet: matematyka, fizyka, chemia, biologia oferuje ogromne  możliwości. Pozwala pracować grupowo w klasie przy tablicy multimedialnej, umożliwia samodzielne rozwiązywanie zadań i powtarzanie wiedzy, oferuje lekcje typu: „Sprawdź się”, a po analizie wyników proponuje zajęcia  „Powtórz wiedzę”, gwarantuje dostęp do platformy edukacyjnej Dzwonek.pl, a także umożliwia pracę bez dostępu do internetu dzięki bezpłatnej aplikacji mLibro.

To także „Tablice wiedzy„, gry edukacyjne oraz metody zachęcające  uczniów do wspólnej pracy pod nazwą Razem na Tablicy!, będące pomysłem na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności pożądanych w pracy zespołowej. To narzędzie o szerokim zastosowaniu wykorzystać można  nie tylko w pracy dydaktycznej, ale również w badaniach społecznych, do analizy zachowań , głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.

Dla uczniów klas I-III zakupiliśmy  „Matematyka. To rozumiem”-najnowocześniejszy program multimedialny do nauki matematyki z elementami języka angielskiego, umożliwiający nauczanie hybrydowe. „Matematyka. To rozumiem” został przygotowany w technologii HTML5, dzięki czemu może działać  zarówno na tablicy interaktywnej, jak  i na komputerach, tabletach czy smartfonach. Program ten, wykorzystując najnowocześniejszą metodologię, pokazuje uczniom rolę matematyki w życiu codziennym, umożliwia eksperymentowanie z liczbami, pokazuje różne sposoby dojścia do wyniku. Pozwala rozwijać ważne umiejętności mierzenia i ważenia przedmiotów, obliczeń pieniężnych, obserwowania upływu czasu czy wykonywania doświadczeń losowych w sposób praktyczny.

Wszystkie zakupione programy zapewnią naszym uczniom rozwój kompetencji kluczowych i realizację podstawy programowej w sposób aktywny, umożliwią wielozmysłowe poznawanie i przyswajanie treści kształcenia. Wzrost dynamiki lekcji i zwiększenie zakresu skutecznego uczenia się poprzez widzenie, mówienie,  działanie, a tym samym ułatwione rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych,  to niezaprzeczalne zalety wykorzystania powyższych pomocy. Dodatkowym ich atutem jest rozwój kreatywności uczniów  i większa motywacja do działania, a także lepsze relacje w grupie rówieśniczej
oraz  pomiędzy uczniami i nauczycielami. Dlatego cieszymy się ogromnie, że w naszej społeczności lokalnej są ludzie, którzy doceniają skuteczność edukacji i starają się wspierać szkoły, aby uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności pozwalające im być dobrymi ludźmi i w przyszłości stać się  rzetelnymi fachowcami w różnych dziedzinach nauki i życia.