Press "Enter" to skip to content

NAUCZANIE HYBRYDOWE 13 – 19 MARZEC

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 11.03.2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 organizacja zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie będzie wyglądać następująco.

NAUCZANIE HYBRYDOWE 15 – 19 marzec

NAUCZANIE 22 marzec – 9 kwiecień będzie odbywać się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams