Press "Enter" to skip to content

„Być jak Ignacy” – „Nauka to przyszłość”

Uczniowie z kółka fizycznego w ramach projektu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza „Być jak Ignacy” – „Nauka to przyszłość” przystąpili do projektu pod hasłem „Transport”. W trakcie realizacji projektu , uczniowie zdobywali wiedzę na temat historii transportu, transportu miejskiego, smart city, transportu i miast przyszłości. Zatłoczone, zakorkowane i zanieczyszczone miasta, czym prędzej potrzebują rozwiązań. Uczniowie przygotowali projekt pojazdu przyszłości. Uwzględnili w nim czynniki ekologiczne, rodzaj zasilania, wykorzystanie energii odnawialnej, bezpieczeństwo oraz wykorzystanie technologii przyszłości.