Press "Enter" to skip to content

Lekcje z Temidą

W dniach 17 i 18 marca uczniowie klas VII uczestniczyli w realizacji projektu z dziedziny prawa „Lekcje z Temidą”, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie w szkole i Internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić. Po realizacji projektu nasza szkoła otrzymała certyfikat. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.