Press "Enter" to skip to content

Ogólnopolski projekt „Misja: Informujesz = Ratujesz”

Uczniowie klas VI i VII wzięli udział w realizacji ogólnopolskiego projektu „Misja:Informujesz=Ratujesz”. Pomysłodawcą projektu jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie zrzeszony w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej.Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci i młodzieży szkolnej a poprzez nich wśród rodziców i rodzin przekazanie informacji związanych z honorowym dawstwem krwi. Uczniowie realizujący projekt online obejrzeli prezentację multimedialną oraz porozmawiali o tym, dlaczego tak ważne jest oddawanie krwi i osocza. Uczniowie omówili również temat przełamywania stereotypów i upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa wśród swoich bliskich.

Zarząd Klubu HDK „Ostoja” w Łukowie przesłał podziękowanie społeczności szkolnej za realizację projektu.