Press "Enter" to skip to content

JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI

W ramach ogólnopolskiego projektu JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI w klasie 2a oraz 3b odbyły się zajęcia pogłębiające wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób dotkniętych autyzmem i zespołem Aspergera. Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za aktywne zaangażowanie w akcję.