Press "Enter" to skip to content

Warsztaty Profilaktyczne

W dniach 20.04 i 21.04 dla uczniów klas VII odbyły się zajęcia warsztatowe online na temat przeciwdziałania uzależnieniom. Spotkanie prowadziła pani psycholog Barbara Turzyńska, współpracująca na co dzień z  Pracownią Badań Społecznych SONDA z Krakowa. Młodzież rozmawiała o zagrożeniach płynących z używania szkodliwych substancji oraz o konieczności edukacji w temacie różnego rodzaju uzależnień.

Organizatorem spotkań był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń.