Press "Enter" to skip to content

Zdrowo i aktywnie spędzamy czas w pandemii

Zapraszamy uczniów klas 1-3 i 6-7 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Zdrowo i aktywnie spędzamy czas w pandemii” Prace należy wykonać w formacie A4, technika dowolna, termin dostarczenia do 16 maja 2021r. do gabinetu pedagoga -P.E.Cywińskiej.Przekazanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie i FB szkoły. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na wystawie szkolnej.

Organizatorzy: biblioteka oraz pedagog szkolny