Press "Enter" to skip to content

PROCEDURY I HARMONOGRAMY ZWIĄZANE Z POWROTEM DO SZKOŁY KLAS I – III

W związku z planowanym powrotem dzieci klas 1-3 do nauczania stacjonarnego od dnia 4.05 przypominamy procedurę bezpieczeństwa oraz informujemy o nowym harmonogramie wejść, obiadów i przerw.

HARMONOGRAM WEJŚĆ DO SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 04.05.2021R.
HARMONOGRAM PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 4.05.2021
HARMONOGRAM OBIADÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 4.05.2021