Press "Enter" to skip to content

Wycieczka klas II

Odebrane

18 czerwca klasy drugie przeniosły się w czasie. Zwiedziliśmy Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach Kiszewskich oraz Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Oba skanseny przeniosły nas do przeszłości, dając możliwość pozyskania wiedzy o dawnych sposobach komunikacji, początkach kolejnictwa oraz codziennym życiu ludzi.