Press "Enter" to skip to content

14 i 15 października dni wolne od zajęć edukacyjnych

Najbliższy czwartek i piątek /14 i 15 października/ są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. W dniach tych szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 6.30 do 16.00