Press "Enter" to skip to content

Szkolny Dzień Zdrowia

6 maja 2022 r. w naszej szkole przeżywaliśmy podsumowanie Szkolnego Dnia Zdrowia. Działania prozdrowotne odbywające się przez cały kwiecień zaplanowano w formie spotkań z różnymi specjalistami: psychologiem, asystentem stomatologicznym, lekarzem i fizjoterapeutą. Policjanci przeprowadzili warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działania związane z profilaktyką uzależnień.

W klasach VII i VIII realizowano “Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka- „Znamię! Znam je?”. Jego główny cel stanowiło budowanie świadomości występowania czerniaka, kształtowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży i dorosłych.Uczniowie przeprowadzili sondę uliczną ”Co Polacy wiedzą o czerniaku”, wykonali plakat zawierający informacje o czerniaku oraz prace plastyczne „Recepta na zdrowie”. Uczniowie klas IV i V zaprezentowali wymyślone przez nich hasła, rymowanki i wiersze o rezygnacji ze słodyczy.

W dniu podsumowującym Szkolny Dzień Zdrowia nauczyciele wychowania fizycznego wraz z dziećmi i młodzieżą zaprezentowali cykl ćwiczeń wyciszających pt. „Rozwój w duchu relaksu”.

Na dolnym holu odbyła się wystawa plakatów i prac plastycznych oraz ciesząca się wielkim zainteresowaniem degustacja zdrowej żywności.