Press "Enter" to skip to content

Poznaj Polskę 2022 – wycieczka do Torunia klas II

W miniony wtorek uczniowie klas drugich, w ramach programu „Poznaj Polskę” udali się na wycieczkę do Torunia. Pierwszym punktem wycieczki był seans w Planetarium. Wrażenia przebywania pośród gwiazd i planet oraz wspólnej podróży do najdalszych galaktyk na długo pozostaną w pamięci. Następnie udaliśmy się do piernikarni gdzie od Mistrza Piernikarskiego i uroczej Wiedźmy Korzennej dowiedzieliśmy się o rytuałach związanych z wypiekiem pierników. Następnie przygotowaliśmy ciasto i przy użyciu drewnianych narzędzi przygotowaliśmy toruński specjał.
Potem udaliśmy się na spacer po Starym Mieście. Podziwialiśmy architekturę oraz pomnik Mikołaja Kopernika.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta w „Młynie Wiedzy”. Był to czas na wykonanie doświadczeń i poznanie tajników fizyki i chemii.
Droga była długa, ale szybko nam minęła przy słuchaniu toruńskich legend.

Nazwa programu: Przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” ustanowione w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” realizowane  dzięki udzielonemu wsparciu  finansowemu na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1896 z dnia 04.10.2022 roku.  
Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”
Krótki opis zadania: Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 55215 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 76662zł. W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkół podstawowych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske Lp Nazwa szkoły Całkowita kwota wycieczki Wnioskowana kwota dotacji 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE       9 700,00 zł       5 000,00 zł 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE    22 120,00 zł    15 000,00 zł 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCISZEWIE       6 282,00 zł       5 000,00 zł 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCISZEWIE       6 290,00 zł       5 000,00 zł 5 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI       2 848,00 zł       2 278,00 zł 6 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI       4 822,00 zł       3 857,00 zł 7 ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY DONIMIRSKICH W CZERNINIE       6 500,00 zł       5 000,00 zł 8 ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY DONIMIRSKICH W CZERNINIE       6 500,00 zł       5 000,00 zł 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY DONIMIRSKICH W CZERNINIE       6 500,00 zł       5 000,00 zł 10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE       5 100,00 zł       4 080,00 zł    76 662,00 zł    55 215,00 zł
Zadanie dofinansowano z budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 55 215 zł
Całkowita wartość zadania: 76 662 zł