Press "Enter" to skip to content

Pomorskie Żagle Wiedzy

W miesiącu grudniu zakończyliśmy w naszej szkole realizację projektu unijnego pt.: „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Jego głównym celem było kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską. Szkolnym koordynatorem projektu była p.D.Machnikowska. W projekcie uczestniczyło 20 uczniów z klas szóstych. Mieli oni możliwość brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach edukacyjnych o tematyce morskiej z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK i aktywizujących metod pracy. Brali również udział w praktycznych zajęciach żeglarskich organizowanych na sztumskim jeziorze. Z okazji święta ryby uczestnicy projektu wzięli udział w ciekawych warsztatach kulinarnych zorganizowanych w gospodarstwie agroturystycznym w Sztumskiej Wsi.

W trakcie trwania projektu organizowane były pod czujnym okiem p. E. Cywińskiej zajęcia z doradztwa zawodowego w formie spotkań z oceanografem, marynarzem, żeglarzem, rybakiem, ratownikiem wodnym.
W ramach projektu odbyło się również szereg wycieczek wyjazdowych. Uczniowie pojechali do Muzeum Wisły w Tczewie, nad śluzę do Białej Góry, oczyszczalni ścieków w Malborku, Gdyńskiego Akwarium.
Odwiedzili także Wdzydze Kiszewskie, gdzie odbył się piknik edukacyjny. W zorganizowanym tam turnieju pod hasłem „Rejs po wiedzę” – dzieci z naszej grupy projektowej zdobyły pierwsze miejsce w województwie. Ponadto uczniowie brali udział w konkursie na wykonanie mapy pt „Co warto zobaczyć nad Morzem Bałtyckim”. Nagrodą był rejs po Zatoce Gdańskiej żaglowcem „Baltic Beanty”. Uczniowie mieli również okazję wziąć udział w konkursach organizowanych w ramach tego samego projektu przez szkoły z terenu Miasta i Gminy w Sztumie osiągając w nich sukcesy.
Pod koniec realizacji projektu przyszedł czas na podsumowania. W naszej szkole zorganizowana została wystawa ilustrująca podejmowane działania w ramach przedsięwzięcia i ukazująca duże zaangażowanie uczniów jak i nauczycieli. Ciekawą formą podsumowania są szanty napisane przez uczniów i p. R. Zdziennickiego, które zostały zmontowane w formie teledysków.


Realizacja projektu znacznie przyczyniła się do podniesienia kompetencji kluczowych uczniów. Poszerzyli oni zarówno swoją wiedzę jak i umiejętności praktyczne z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej.