Press "Enter" to skip to content

BIP

BIP Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie

  • Sprawozdania finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie  znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakładce – jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa Nr 1 1 im. Jana Pawła II w Sztumie https://bip.sztum.pl/1731.html 

  • Sprawozdania finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakładce – jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie https://bip.sztum.pl/1731.html
  • Sprawozdania finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sztum w zakładce jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie – https://bip.sztum.pl/1731.html