Press "Enter" to skip to content

Posts published in “PROFILAKTYKA”

Profilaktyka w szkole

W dniu 30.09.2020  uczniowie klas IIC,IIIA,IIIC,VIC,VIE oraz VID wzięli udział w warsztatach dotyczących zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży .Rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny  realizowali trenerzy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji…