Press "Enter" to skip to content

„Stop przemocy”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Stop przemocy” Konkurs został ogłoszony w związku z przypadającym w dniu 02 października Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Do organizatora konkursu (MGOPS Sztum) wpłynęło 75 ciekawych prac…

Profilaktyka w szkole

W dniu 30.09.2020  uczniowie klas IIC,IIIA,IIIC,VIC,VIE oraz VID wzięli udział w warsztatach dotyczących zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży .Rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny  realizowali trenerzy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji…

Zawodowy wrzesień

W dniu 17.09 uczniowie klasy VIE wzięli udział w spotkaniu z pielęgniarką szkolną P. Marzeną Lubowiecką, która zaprezentowała swój zawód. Uczniowie podczas przedstawionej prezentacji dowiedzieli się jakie wymagania należy spełnić,…