Press "Enter" to skip to content

Naukowy zawrót głowy

Bardzo ciekawe dla uczniów klasy 3a okazały się zajęcia podsumowujące zdobyte wiadomości na temat wynalazków i ich odkrywców. Zajęcia składały się z krótkiego wprowadzenia dotyczącego mikroskopu i mikroskopowania oraz jak…

Nie pal przy mnie, proszę!

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci od najmłodszych lat. Tym trudnym tematem zajęła się Pani Pani…

Dar serca

22 grudnia w niedzielę poprzedzającą święta, liczna grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas działającego w naszej szkole przeprowadziła zbiórkę w ramach akcji Pola Nadziei wspierającej sztumskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle…