Press "Enter" to skip to content

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE

Konto Rady Rodziców
wkrótce zostanie opublikowane nowe konto

Komitet rodzicielski

składka 50 zł
płatność do ferii
10% zwrotu dla klasy na koniec roku szkolnego np. 21 *50 zł = 1150 zł, 105 zł zwrot jako dodatkowe pieniądze klasowe