Press "Enter" to skip to content

Nie pal przy mnie, proszę!

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym, dlatego tak ważna jest edukacja dzieci od najmłodszych lat. Tym trudnym tematem zajęła się Pani Pani Agata Zacharska, która przeprowadziła na ten temat zajęcia w klasie 3a. Dzieci dowiedziały się, że bierne palenie tytoniu stanowi istotne zagrożenie zdrowia dzieci na całym świecie. Ponad połowa (60%) małych dzieci narażonych jest na bierne palenie przez jednego lub oboje rodziców. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.