Press "Enter" to skip to content

Naukowy zawrót głowy

Bardzo ciekawe dla uczniów klasy 3a okazały się zajęcia podsumowujące zdobyte wiadomości na temat wynalazków i ich odkrywców. Zajęcia składały się z krótkiego wprowadzenia dotyczącego mikroskopu i mikroskopowania oraz jak przygotować preparaty mikroskopowe.  W trakcie zajęć dzieci oglądały preparaty  pod mikroskopem oraz inne przygotowane przez siebie preparaty i poznawały „mikroświat”. Najciekawsze preparaty oglądane były przez całą grupę i wspólnie omawiane. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się także jak jest zbudowany i jak działa mikroskop.  Dzieci wykonywały także różne doświadczenia. Przy tej okazji rozmawialiśmy także na temat sposobów ochrony przed grypą.

Celem tych zajęć było rozbudzenie zainteresowań dzieci nauką, która jest tak ważna na tym etapie edukacji.

[ngg src=”galleries” ids=”23″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]