Press "Enter" to skip to content

26.10.2020 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

26.10.2020 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu nie będzie lekcji, czynna jest świetlica dla dzieci klas I – III od 6:30 do 16:00.