Press "Enter" to skip to content

Europejski Numer Alarmowy – 112

W dniu 5 marca dla uczniów klasy IIIA, IIIB, i IIIC odbyły się zajęcia dotyczące Europejskiego Numeru Alarmowego -112. Pani Małgosia Parafjanowicz, która na co dzień pracuje w Punkcie Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Dzierzgoniu omówiła zasady korzystania z numerów alarmowych, zwróciła uwagę na bezpieczne zachowanie się podczas zimy oraz podkreśliła rolę służb ratowniczych. Uczniowie wzięli udział w quizie, w którym do wygrania były ciekawe nagrody.Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali publikacje dotyczące UE, odblaski oraz worki z odblaskiem i wizerunkiem Syriusza – oficjalnej maskotki UE.