Press "Enter" to skip to content

WIESZAK RZECZY ZAGUBIONYCH

Na holu przy wejściu głównym od ulicy Sienkiewicza został wystawiony wieszak rzeczy zagubionych i pozostawionych. Wszystkich rodziców prosimy o sprawdzenie czy nie znajdują się tam rzeczy zagubione przez ich dzieci. Pozostawione rzeczy, które nie zostaną odebrane do rozpoczęcia wakacji przekażemy potrzebującym lub zutylizujemy.