Press "Enter" to skip to content

Dziecięcy Zryw Wolnych Serc

Dzień Dziecka przeżyliśmy kolorowo ciesząc się wzajemną już nie wirtualną obecnością. W tym dniu serca naszych uczniów biły w jednym zgodnym rytmie. W ten sposób nasza szkoła włączyła się w ogólnopolski zryw wzmacniania twórczej profilaktyki. Podczas akcji Zrywu Wolnych Serc odczytano odezwę, wykonano gest bicia serca przez 60 sekund, promując w ten sposób wolność od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.

DZIEŃ DZIECKA – FOTORELACJA

ZRYW WOLNYCH SERC – FOTORELACJA