Press "Enter" to skip to content

PROCEDURY I HARMONOGRAMY

HARMONOGRAM PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2021

Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne przy gabinetach w jakich będą odbywały się ich zajęcia po przerwie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rekomenduje się spędzanie przerw na świeżym powietrzu wg poniższej rejonizacji :

 • Klasy I – III – dziedziniec –
  część przy małej sali gimnastycznej klasy III,
  część środkowa klasy II,
  część przy wypuście od strony pokoju nauczycielskiego klasy I;
 • Klasy IV – teren wzdłuż boiska do piłki koszykowej,
 • Klasy V – boisko asfaltowe do piłki siatkowej;
 • Klasy VII – boisko asfaltowe do piłki koszykowej;
 • Klasy VIII – boisko asfaltowe do piłki ręcznej.