Press "Enter" to skip to content

Informacje o stypendium szkolne o charakterze socjalnym, zasiłku szkolnym i wyprawce szkolnej dla uczniów z niepełnosprawnością.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym i zasiłek szkolny

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych