Press "Enter" to skip to content

Wycieczka do Krastud

23.09.2021r. klasy drugie pojechały na wycieczkę do Krastud. Tematem przewodnim wycieczki były wykopki. Dzieci poznały także historię ziemniaka. Z darów jesieni tworzyły warzywne kukiełki. Była także jazda konna, a na zakończenie ognisko i pyszne kiełbaski.