Press "Enter" to skip to content

Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej

24 września klasy trzecie odwiedziły Muzeum II Wojny Światowej oraz półwysep Westerplatte. Celem wycieczki było kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów oraz przyrody.