Press "Enter" to skip to content

RODZINNY FESTYN DLA ZUZANNY

Zapraszamy serdecznie wszystkich do naszej szkoły /dolny hol szkoły/ na rodzinny festyn
14 stycznia (sobota) od 10:00 do 13:00.
Możesz wygrać rower w loterii fantowej.
Dochód z festynu będzie przeznaczony na dalsze leczenie Zuzanny.