Press "Enter" to skip to content

Posts published in “REKRUTACJA”

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26.01.2022 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,…