Press "Enter" to skip to content

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie z dnia 12 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w okresie od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r.